DuralDural iletisim

Sözlük

a priori distribution - önsel dağılım

a.c. pulse - almaşık akım darbesi

abandoned connection - yarıda kalan bağlantı

abbreviated address calling - kısa numarayla arama

abend - olağandışı sonlanma

aberration - sapınç

abnormal end - olağandışı son

abnormal reflection - olağandışı yansıma

abnormal termination - olağandışı son

abort sequence - durdurma dizisi

abort, to - (bitirmeden) durdurmak

aborted connection - yarıda kalan bağlantı

absolute code - makina dilindeki kod, mutlak kod

absolute delay - mutlak gecikme

absolute error -  mutlak hata